Do Evropy za zvýšením kvality odborné přípravy

Projekt „Do Evropy za zvýšením kvality odborné přípravy“

Naší škole byl schválen dvouletý projekt „Do Evropy za zvýšením kvality odborné přípravy“ (Erasmus+ KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců v odborném vzdělávání, projekt 2016‑1‑CZ01‑KA102‑023423). Projekt je určen studentům vyšší odborné školy a bude realizován v době od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018.

 

voseslogo

Z prostředků projektu je jeho účastníkům plně hrazena doprava (včetně dopravy místní), ubytování, strava i pojištění. Stážisté jsou ubytování v hostitelských rodinách. Účastník stáže získá Europass – Mobilita, který potvrzuje evropskou studijní stáž.

Cíle Projektu

Cílem Projektu je zejména nabídnout studentům naší vyšší odborné školy možnost dále zvýšit kvalitu své odborné přípravy absolvováním části odborné praxe formou zahraniční stáže. Oba státy, v nichž budou stáže probíhat, patří do společného evropského prostoru, přesto samozřejmě existují rozdíly v pracovních podmínkách, životní úrovni, kultuře, zvyklostech i historickém vývoji. V průběhu stáže si student uvědomí, jak důležité je respektování zásad pro soužití v odlišném sociokulturním prostředí, ověří si schopnost aklimatizace v takovém prostředí, zvýší své jazykové dovednosti – to vše spolu se získanými odbornými znalostmi a dovednostmi následně zvýší jeho uplatnitelnost na trhu práce.

Před zahájením odborné stáže

Účastníci stáže absolvují před odjezdem na stáž osmihodinovou přípravu (v budově školy), během které budou informování o všech organizačních i odborných náležitostech týkajících se stáže, budou také seznámeni s kulturními, geografickými a místními specifiky místa stáže. Dále absolvují on‑line jazykový test (porovnáním s výsledky testu absolvovaného po ukončení stáže tak získají zpětnou vazbu o dopadu stáže na rozvoj svých jazykových dovedností). Účastníci stáže v Řecku absolvují i jazykový kurz.

V průběhu odborné stáže

V místě stáže bude účastníkům přidělena kontaktní osoba z některé naší partnerské organizace. Bude organizačně zajišťovat dodržování celého harmonogramu odborné stáže a bude k dispozici účastníkům stáže. Na pracovišti bude mít každý stážista mentora, který ho povede po stránce odborné. Jeden týden bude na stáži osobně přítomen jeden vyučující naší školy, po celou dobu stáže budou mít studenti také možnost kdykoli telefonicky kontaktovat koordinátorku projektu.

Po ukončení odborné stáže

Účastníci stáže se budou podílet na šíření svých zkušeností a výsledků stáže (např. prostřednictvím Zprávy o průběhu odborné stáže nebo besed se studenty). Absolvují také on‑line test jazykových dovedností. Účastníkům stáže bude vydán Europass – Mobilita, který potvrzuje evropskou studijní stáž.

Další informace

Mgr. Michaela Bennett – koordinátorka projektu bennett@podskalska.cz

Ing. Ludvika Jakešová – ZŘŠ pro VOŠ jakesova@podskalska.cz

Reklamy